Supreme Pole

Performance

Cumulative Value of Team Portfolio vs. Index
  • Team Portfolio
  • Index

Holdings

Team

Team Photo

Team Members

  • Shijie DONG
  • Jianbin GU
  • Chunhua XU
  • FAN JIANG
  • QIANRONG LU
  • Zheng XU

Faculty advisor: Jianbing HUANG

School

Net Return to Date

Portfolio Daily Change

0.02%

Downloads

Country & Currency

China China Yuan Renminbi