Pink Capital

Performance

Cumulative Value of Team Portfolio vs. Index
  • Team Portfolio
  • Index

Holdings

Team

Team Photo

Team Members

  • Jiacheng Wu
  • Ye Xu
  • Lei Chen
  • Xin Luo
  • Zhiwei Lu
  • Qing Zhou

Associate Prof. HUANG Jianbing

School

Net Return to Date

Portfolio Daily Change

0.40%

Downloads

Country & Currency

China China Yuan Renminbi