Boom

Performance

Cumulative Value of Team Portfolio vs. Index
  • Team Portfolio
  • Index

Holdings

Team

Team Photo

Team Members

  • Dongming Zhu
  • Lun Zhou
  • Zhijun Li
  • Bofu Zhang

Faculty advisor: Jianbing HUANG

School

Net Return to Date

Portfolio Daily Change

1.07%

Downloads

Country & Currency

China China Yuan Renminbi