Win-Win Group

Performance

Cumulative Value of Team Portfolio vs. Index
  • Team Portfolio
  • Index

Holdings

Team

Meng Lu
Sheng Tong
Chengda Du
Shanshan Gao
Chengqiang Zhang
Runyao Li

School

Net Return to Date

Portfolio Daily Change

0.50%

Downloads

Country & Currency

China China Yuan Renminbi