Golden Unicorn

Performance

Cumulative Value of Team Portfolio vs. Index
  • Team Portfolio
  • Index

Holdings

Team

Golden Unicorn Team photo
TANG Sheng
LI Nan
LI Jie
LI Yajie
ZHANG Hongtao
XU Huayuan

School

Net Return to Date

Portfolio Daily Change

1.16%

Downloads

Country & Currency

China China Yuan Renminbi